Your search results

Raiffeisen Bank

Postuar nga ilir Në 24. January 2017
| 0
Raiffeisen Bank Logo

Kredi hipotekare

kredi hipotekare nga banka Raiffeisen

 

Bleni shtëpinë apo banesën e ëndrrave tuaja përmes kredisë hipotekare të ofruar nga Banka Raiffeisen.

Për t’u kualifikuar për kredi hipotekare ju duhet:

 • Të jeni banor i Kosovës
 • Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi që paga juaj do të procesohet përmes bankës Raiffeisen.

Kushtet e kredisë:

 • Shuma maksimale e kredisë është 350,000 €
 • Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në  300 muaj (25 vite)
 • Pjesëmarrja juaj: 25% – 35% (varësisht nga lokacioni)
 • Shpenzimet administrative dhe shpenzimet për sigurimin e kolateralit të ndara në këste

Dokumentet e nevojshme:

 • Dokument personal i identifikimit
 • Kontrata e punës
 • Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni)
 • Kontrata e shitblerjes dhe dokumentet tjera mbi pronën

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e bankës Raiffeisen ose telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.

Video:

 • Kalkulatori i kredisë

  ©Powered by Raiffeisen Bank