Your search results

Banka Kombëtare Tregtare

Postuar nga ilir Në 24. January 2017
| 0

 

KREDI PËR SHTËPI

Screen Shot 2017-01-24 at 9.06.30 pasdite
KJO MUNDËSI JU OFROHET:

• Personave të cilët marrin pagën në BKT, apo në banka të tjera
• Personave me të hyra nga biznesi ( të vetë-punësuarit)


SHUMA MAKSIMALE E KREDISË:

• Deri në 500,000 EURO
• Afati i kredisë : 180 muaj ( 15 vite)
• Participimi juaj: 20% te shumës totale
KOLATERALI:
• Hipotekë në vlerën 120% të kredisë
DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

• Kopje e ID-së ose pasaportës për të gjithë personat e involvuar në kredi
• Kontrata e punës
• Vërtetim i të ardhurave familjare
• Çertifikata e biznesit për klient me të hyra nga biznesi.
• Kontrata e shitëblerjes ose lista e punimeve

 

 

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +381 38 666 666, e-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Kosta Novakovic, Prishtinë.

  • Kalkulatori i kredisë

    ©Powered by Raiffeisen Bank