header_image

Your search results

Princesha Construction

Kompani ndertimore | info@princesha-ks.com

Për kompaninë

PRINCESHA CONSTRUCTION SHPK punon vazhdimisht në përmisimin e imazhit të ndërtimtarisë duke synuar të udhëheqë për zhvillim të qëndrueshëm me banesa miqësore për ambientin, të sigurta dhe të qëndrueshme kundër fatkeqësive natyrore si tërmetet, kjo qëndron meqenëse Kosova është e ndikushme ndaj forcave sizmike.  Ndërtimet projektohen sipas normave të pranueshme  të standarteve të arkitektuerës jo vetëm brenda hapsirës së banuar por edhe ambientiti dhe organizimit me të gjerë të shumë objekteve.

Synimi i kësaj rrjedh nga qëllimi për të ngritur më lartë cilësinë e jetës dhe të shëndetit për njeriun dhe vlerën e hapsirës mbi të cilën një vepër e jona qëndron, të zvogëloj papunësinë dhe të jetë konkurrent lojal ne tregun e vendit.

Kompania përqëndrohet vazhdimisht në përmisimin e shërbimeve në tregun e patundshmërisë, dhe shërben si mekanizëm në ndërlidhjen e konsumatorit me njohjen sa më të mirë të këtij tregu duke ofruar shërbime dhe patundshmëri me vlera  më të konkurueshme dhe më cilesore për  çmimin që blerësi e paguan.

“PRINCESHA CONSTRUCTION” SHPK do të jetë kompania shembull dhe lidere në krijimin e banesave ekologjike dhe me efiçencë në kursimin e energjisë. Kompania synon të aplikojë produkte më të reja të energjis ripërtrirëse, duke përdorur resurset natyrore.

Na kontaktoni

Compare properties

Ndërtimet nga kjo kompani

  • Kalkulatori i kredisë

    ©Powered by Raiffeisen Bank