header_image

Your search results

NTN Tregtia, Prishtine

Kompani ndertimore | info@tregtia.net

Për kompaninë

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në vit në të gjitha fazat.

Projektet tona shtrihen në qytetin e Prishtinës dhe të Fushë Kosovës, të gjitha komplekset tona ndërtohen në zona të urbanizuara të qyteteve përkatëse dhe të gjitha ndërtohen konform lejeve të ndërtimit dhe standardeve të kërkuara.

Të gjitha komplekset projektohen dhe egzekutohen nga një grup shumë profesional i arkitektëve dhe inxhinjerëve, gjithashtu nga grupe profesionale të ndërtimit në të gjitha fazat, pjesë e rëndësishme e suksesit tonë konsiderojmë edhe infrastrukturën shumë profesionale që ne posedojmë në lëmin e ndërtimit duke filluar nga fabrika e betonit me të gjitha elementet përcjellse, laboratori i kualitetit, fabrika e Alu-PVC, përpunimi i shufrave të armaturës si dhe elementet tjerë përcjellëse…

Të gjitha materialet zgjidhen me kujdes duke ju përshtatur kualitetit (klasë e parë) dhe dizajneve moderne të kohës.

NTN Tregtia funksionon ngjajshëm me familjen, në ofertat tona ju gjeni kontraktime afat-gjata deri në 10 vjet, kjo klientit tonë i garanton një bashkëpunim dhe përkujdesje afat-gjate ku çdo gjë diskutohet si në një familje të madhe … Pra ejani bëhuni pjesë e familjes tonë të madhe … bëhuni pjesë e strukturës së zgjedhur.

Na kontaktoni

Compare properties

Ndërtimet nga kjo kompani

  • Kalkulatori i kredisë

    ©Powered by Raiffeisen Bank