header_image

Your search results

Nartel

Kompani ndërtimore | nartel@nartel.com

Për kompaninë

Kompania ndërtimore NARTEL merret me veprimtarinë e ndërtimtarisë dhe atë duke filluar nga kryerja e punëve të vrazhda ndërtimore, punëve ndërtimore-zejtare, instalimeve te ujësjellësit e kanalizimit, instalimet e elektrikes e deri te punët finalizuese. Këtu mund të ceken edhe disa punë specifike siç janë punët e të gjitha llojeve të hidroizolimeve, termoizolimeve, fasadave të llojeve të ndryshme, etj.

Kompania është certifikuar me ISO 9001:2000 nga organizata më prestigjioze në botë TÜV Cert nga Gjermania,  prandaj ne garantojmë cilësi të klasit të parë në ekzekutimin e objekteve:

  • Administrative
  • Qendrave tregtare
  • Hoteliere
  • Industriale
  • Banimi etj.

Suksesi

Ndërmarrja u themelua në vitin 1985 në Zagreb (Kroaci) dhe që atëherë vepron në kontinuitet me përkushtim të madh, vendosmëri, menaxhment profesional dhe investim të vazhdueshëm nëarritjen e njohurive të reja, këmbëngulje këto që u bën gjeneratorë të suksesit tonë.

Kemi përvojë dhe bashkëpunim të shkëlqyeshëm me shumë ekspertë vendor dhe ndërkombëtar, që është një vlerë shumë e çmueshme e ndërmarrjes sonë. Ekspertët tonë janë të përgatitur mirë në realizimin e punës në objektet sfiduese pikërisht falë përvojës, standardeve të larta dhe teknologjisë moderne që kemi.

Përvoja

Kemi përvojë dhe bashkëpunim të shkëlqyeshëm me shumë ekspertë vendor dhe ndërkombëtar, që është një vlerë shumë e çmueshme e ndërmarrjes sonë. Ekspertët tonë janë të përgatitur mirë në realizimin e punës në objektet sfiduese pikërisht falë përvojës, standardeve të larta dhe teknologjisë moderne që kemi.

Klientët

Klientët tonë janë në rend të parë. Ata i trajtojmë si miq dhe u ndihmojmë që të zhvillohemi së bashku. Ju ofrojmë dhe zgjidhjet më bashkëkohore, që do të shërbejnë për arritjen e qëllimeve të tyre në mënyrë sa më të kënaqshme.

Na kontaktoni

Compare properties

Ndërtimet nga kjo kompani

  • Kalkulatori i kredisë

    ©Powered by Raiffeisen Bank